Lista produselor de constructii pentru care SRAC are acreditare si notificare

Nr.

crt.

Numărul deciziei Consiliului Europei

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței

Specificațiile tehnice armonizate

1

95/467/CE

STRUCTURI SUPORT (1/1):

Structuri suport

(La clădiri și lucrări de construcții civile la care condițiile de suport individual sunt critice)

1

SR EN 1337-3: 2005

SR EN 1337-3: 2005/C91:2014

SR EN 1337-4: 2004

SR EN 1337-4: 2004/AC:2007

SR EN 1337-5: 2005

SR EN 1337-6: 2004

SR EN 1337-7: 2004

SR EN 1337-7: 2004/C91:2006

SR EN 1337-8: 2008

SR EN 15129: 2010

SR EN 15129: 2010/C91:2014

2

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULATIE (1/2):

Produse pentru marcarea drumurilor: stâlpi rutieri retroreflectorizanți

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1463-1: 2009

3

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

Produse pentru marcarea drumurilor – materiale granulate (perle de sticlă, agregate antiderapante și combinații ale celor două 

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1423: 2012

SR EN 1423: 2012/AC:2013

SR EN 1463-1: 2009

4

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

Produse pentru marcarea drumurilor – benzi de marcaj permanente și marcaje preformate

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1463-1: 2009

5

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

produse pentru marcarea drumurilor – vopsele pentru trafic, matriale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (cu sau fără agregate antiderapante) care nclud perle de sticlă preamestecate

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1463-1: 2009

6

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

Produse pentru marcarea drumurilor – Vopsele pentru trafic, matriale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (destinate pentru marcarea drumurilor), introduse pe piață cu indicații privind tipurile proporțiile perlelor de sticlă și/sau aggregate antiderapante )

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1463-1: 2009

7

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULATIE (1/2):

— Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control

al traficului instalate permanent pentru utilizari în traficul vehiculelor și al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 12966-1+A1: 2010

8

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al pietonilor: indicatoare de trafic permanente

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 12899-1: 2007

9

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al pietonilor: borne de trafic

(pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 12899-2: 2007

10

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al pietonilor: semafoare și lămpi avertizoare

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 12368: 2006

11

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAȚIE (1/2)

Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor si al pietonilor: dispozitive de avertizare permanente și delimitatoare

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 12352: 2006

SR EN 12899-3: 2007

12

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULATIE (1/2):

- Stâlpi de iluminare a drumurilor

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 40-4: 2006

SR EN 40-4: 2006+AC:2007

SR EN 40-5: 2002

SR EN 40-6: 2002

SR EN 40-7: 2003

13

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULATIE (1/2):

- Sisteme de restricționare pentru vehicule – atenuatoare de impact

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1317-5 +A2: 2012

SR EN 1317-5 +A2: 2012/AC: 2013

14

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULATIE (1/2):

- Sisteme de restrictionare pentru vehicule – bariere de trecere

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1317-5 +A2:2012

SR EN 1317-5 +A2:2012/AC:2013

15

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULATIE (1/2):

Sisteme de restricționare pentru vehicule – cabluri (Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1317-5 +A2: 2012

SR EN 1317-5 +A2:2012/AC:2013

16

96/579/CE

DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULATIE (1/2):

Sisteme de restricționare pentru vehicule –parapete

(Pentru suprafețele de circulație)

1

SR EN 1317-5 +A2: 2012

SR EN 1317-5 +A2:2012/AC:2013

17

96/580/CE

PERETI CORTINA (1/1)

Ansambluri de pereți cortină

(Ca pereți exteriori care constituie obiectul dispozițiilor referitoare la comportarea la foc)

1

SR EN 13830: 2003

18

97/176/CE

PRODUSE DIN LEMN PENTRU CONSTRUCTII (1/3)

Produse din lemn masiv pentru structuri:

Elemente

Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperișuri, elemente pentru podele, elemente pentru pereți, elemente pentru acoperișuri, ca grinzi,

bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloți

(Poduri, căi ferate și clădiri)

1

SR EN 14374: 2005

19

97/176/CE

PRODUSE DIN LEMN PENTRU CONSTRUCTII (2/3)

Produse laminate încleiate și alte produse încleiate din lemn pentru construcții

Elemente

Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperișuri, elemente pentru podele, elemente pentru pereți, elemente pentru acoperișuri, grinzi, bolte, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi,piloți.

Îmbinări cu dinți multipli în lemn masiv de construcție

(Poduri și clădiri)

1

SR EN 14374: 2005

SR EN 14080: 2013

SR EN 15497: 2014

20

97/176/CE

PRODUSE DIN LEMN PENTRU CONSTRUCTII (2/3)

Produse laminate încleiate și alte produse încleiate din lemn pentru construcții

Ansambluri. Ferme pentru acoperișuri, podele, pereți, acoperișuri, cadre.

(Poduri și clădiri)

1

SR EN 14080: 2013

21

97/462/CE

PANOURI DIN LEMN (1/2)

- Panouri din lemn nefățuite, vopsite și furniruite sau căptușite

(Pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

1

SR EN 13986+A1: 2015

22

97/462/CE

PANOURI DIN LEMN (2/2)

- Panouri din lemn nefățuite, vopsite și furniruite sau căptușite

(Pentru elemente nestructurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

1

SR EN 13986+A1: 2015

23

97/555/CE

TIPURI DE CIMENT, VAR DE CONSTRUCȚIE ȘI ALTI LIANTȚI HIDRAULICI:

Tipuri comune de ciment (cimenturi uzuale), care includ:

— ciment Portland

— ciment Portland combinate

ciment Portland de zgură

ciment Portland autoclavizat (ciment Portland cu silice ultrafină)

ciment Portland cu pozzolana (ciment Portland cu puzzolana)

ciment Portland cu cenusaă zburătoare

ciment Portland cu marnă arsă(ciment Portland cu sist calcinat)

ciment Portland cu piatră de var (ciment Portland cu calcar)

ciment Portland combinat (ciment Portland compozit)

— ciment de furnal

— ciment puzzolanic (ciment puzzolanic)

— ciment combinat (ciment compozit)

(Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment și altor amestecuri pentru construcții și la fabricarea produselor pentru construcții)

1+

SR EN 197-1: 2011

SR EN 14216: 2015

24

97/555/CE

TIPURI DE CIMENT, VAR DE CONSTRUCȚIE ȘI ALȚI LIANTI HIDRAULICI:

Tipuri speciale de ciment, care includ:

— ciment cu caldură de hidratare redusă

— ciment rezistent la sulfați

— ciment alb

— ciment rezistent la apă de mare

—ciment cu alcalinitate redusa (ciment cu continut redus de alcalii)

(Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment și altor amestecuri pentru construcții și la fabricarea produselor pentru construcții)

1+

SR EN 14216: 2015

SR EN 15743+A1: 015

25

97/555/CE

TIPURI DE CIMENT, VAR DE CONSTRUCȚIE ȘI ALTI LIANTI HIDRAULICI:

-Ciment de zidărie

(Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment și altor amestecuri pentru construcții și la fabricarea produselor pentru construcții)

1+

SR EN 413-1: 2011

26

97/808/CE

PARDOSELI (2/2):

-Produse pentru sapă

(Pentru utilizări la interior)

1

SR EN 13454-1: 2005

SR EN 13813: 2003

27

97/808/CE

PARDOSELI (2/2)

Produse pentru pardoseli rigide:

(A) Sub forma de componente - unitati de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasa sau foi, gratare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe baza de lemn

(Pentru utilizare internă, în special în localuri afectate serviciilor de transport public)

1

SR EN 14411: 2012

28

99/91/CE

PRODUSE TERMOIZOLANTE (2/2)

Produse termoizolante (produse fabricate în fabrică și produse care urmează să fie preparate la fața locului)

(Pentru utilizari supuse reglementărilor în materie de reacție la foc)

1

SR EN 13162+A1: 2015

SR EN 13163+A1: 2015

SR EN 13164+A1: 2015

SR EN 13165+A1: 2015

SR EN 13166+A1: 2015

SR EN 13167+A1: 2015

SR EN 13168+A1: 2015

SR EN 13169+A1: 2015

SR EN 13170+A1: 2015

SR EN 13171+A1: 2015

SR EN 14063-1: 2005

SR EN 14063-1: 2005/AC:2007

SR EN 14316-1: 2005

SR EN 14317-1: 2005

SR EN 14933: 2008

SR EN 14934: 2008

SR EN 14303+A1: 2013

SR EN 14304+A1: 2013

SR EN 14305+A1: 2013

SR EN 14306+A1: 2013

2SR EN 14307+A1: 2013

SR EN 14308+A1: 2013

SR EN 14309+A1: 2013

SR EN 14313+A1: 2013

SR EN 14314+A1: 2013

29

99/93/EC

UȘI, FERESTRE, OBLOANE, STORURI, PORTALURI ȘI FERONERIA AFERENTĂ(1/1)/

Uși și porți (cu sau fără feroneria aferentă)

(Utilizate în compartimentări antifoc/antifum și pe traseele de evacuare)

1

SR EN 14351-1+A1: 2010

SR EN 14351-1+A2: 2016

SR EN 16034: 2014

30

99/93/EC

UȘI, FERESTRE, OBLOANE, STORURI, PORTALURI ȘI FERONERIA AFERENTA(1/1)/

Ferestre (cu sau fără feroneria aferentă)

(Utilizate în compartimentări antifoc/antifum și pe traseele de evacuare)

1

SR EN 14351-1+A1: 2010

SR EN 14351-1:+A2: 2016

SR EN 16034: 2014

31

99/469/CE

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR SI PASTA DE CIMENT (1/2)

Fibre

(Pentru utilizări structurale in beton, mortar si pasta de ciment)

1

SR EN 14889-1: 2007

SR EN 14889-1: 2007/C91: 2013

SR EN 14889-2: 2007

32

99/469/CE

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ȘI PASTĂ DE CIMENT (1/2):

Adaosuri de tip II

(Pentru beton, mortar și pastă de ciment)

1+

SR EN 450-1: 2012

SR EN 13263-1+A1: 2009

SR EN 15167-1: 2007

33

99/469/CE

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ȘI PASTĂ DE CIMENT (2/2):

Produse de protecție și de reparare a betonului (Pentru utilizari care se supun unei reglementari în materie de reactie la foc)

1+

SR EN 1504-2: 2005

SR EN 1504-3: 2006

SR EN 1504-4: 2005

SR EN 1504-6: 2007

34

99/470/CE

ADEZIVI UTILIZAȚI ÎN CONSTRUCTȚII (2/2)

Adezivi pentru fațade placate

(Pentru utilizări care se supun unei reglementări în materie de reacție la foc)

1

SR EN 12004+A1:2012

35

99/472/CE

TEVI, REZERVOARE ȘI ACCESORII DE INSTALAȚII CARE NU INTRĂ ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (4/5)

Rezervoare

(În zonele supuse reglementarilor în materie de rezistența la foc, în instalațiile de transport / distribuție / depozitare de gaz /combustibil lichid destinat alimentării sistemelor de încalzire / răcire a clădirilor, între rezervorul de depozitare exterior sau ultimul limitator de presiune din retea și intrarea sistemului de încălzire/răcire a clădirii)

1

SR EN 12285-2: 2005

36

95/467/EC

COȘURI, CANALE DE FUM ȘI PRODUSE SPECIFICE(1/1)

Coșuri (module de înălțimea unui etaj), căptușeli pentru cosuri  (din module sau compacte), coșuri cu pereți multipli (din module sau compacte), cosuri cu perete simplu compacte, echipamente pentru coșuri neatașate și atașate prefabricate

(Pentru coșuri)

2+

SR EN 416-1: 2009

SR EN 621: 2010

SR EN 777-1: 2009

SR EN 777-2: 2009

SR EN 777-3: 2009

SR EN 777-4: 2009

SR EN 778: 2010

SR EN 1020: 2010

SR EN 1319: 2010

SR EN 12446: 2011

SR EN 13063-1+A1: 2007

SR EN 13063-2+A1: 2007

SR EN 13063-3: 2007

SR EN 13069: 2006

SR EN 13084-5: 2005

SR EN13084-5: 2005/AC:2006

SR EN 13084-7: 2012

SR EN 14471+A1: 2015

SR EN 1457-1: 2012

SR EN 1457-2: 2012

SR EN 1806: 2007

5SR EN 1856-1: 2009

SR EN 1856-2: 2009

SR EN 1857: 2010

SR EN 1858+A1: 2011

SR EN 14989-1: 2007

SR EN 14989-2: 2008

37

97/176/EC

 PRODUSE DIN LEMN PENTRU CONSTRUCTII (1/3):

Produse masive din lemn  pentru construcții:

-Ansambluri: ferme pentru acoperișuri, podele, pereți, acoperișuri, cadre

(Pentru poduri, căi ferate și clădiri)

2+

SR EN 14250: 2010

38

97/176/EC

PRODUSE DIN LEMN PENTRU CONSTRUCTII (1/3):

Produse masive din lemn pentru construcții:

-Elemente: elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperișuri, talpi de grinzi, elemente pentru podele, elemente pentru pereți, elemente pentru acoperișuri, ca grinzi, bolte, grinzi transversale, capriori, coloane, stâlpi, piloți

(Pentru poduri, căi ferate și clădiri)

2+

SR EN 14250: 2010

SR EN 14081-1+A1: 2011

39

97/176/EC

PRODUSE DIN LEMN PENTRU CONSTRUCTII (1/3):

Stâlpi de lemn

(Pentru plafoane)

2+

SR EN 14229: 2011

40

97/462/EC

PANOURI DIN LEMN(1/2)

Panouri din lemn nefățuite, vopsite și furniruite sau captușite

(Pentru elemente structurale pentru utilizare interioară sau exterioară)

2+

SR EN 13986+A1: 2015

41

97/555/EC

CIMENT, VAR DE CONSTRUCTIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI (1/1):

-Var pentru construcți, care include: var nestins,  var dolomitic și var hidraulic

Pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment și a altor amestecuri pentru construcții și la fabricarea produselor pentru construcții)

2+

SR EN 459-1:2011

42

97/555/EC

CIMENT, VAR DE CONSTRUCȚIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI (1/1):

-Lianți hidraulici pentru drumuri

(Pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment și a altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)

2+

SR EN 15368+A1: 2010

SR EN 13282-1: 2013

43

97/740/EC

 PRODUSE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (1/3):

- Elemente de zidărie Categoria I(*)

(*) Elemente avand o rezistență medie la compresiune specificată cu o probabilitatea de a nu fi atinsă de cel mult 5%

(Pentru utilizare în ziduri, coloane și pereți interiori)

2+

SR EN 771-1+A1: 2015

SR EN 771-2+A1: 2015

SR EN 771-3+A1: 2015

SR EN 771-4+A1: 2015

SR EN 771-5+A1: 2015

SR EN 771-6+A1: 2015

44

97/740/EC

 PRODUSE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (1/3):

- Mortare industriale de zidărie, cu performanțe indicate(*)

(*)Mortare concepute și fabricate pentru a răspunde anumitor performante cerute

(Pentru utilizare în ziduri, coloane și pereți interiori)

2+

SR EN 998-2: 2011

45

98/214/EC

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII METALICE ȘI PRODUSE CONEXE(1/4):

- Profile metalice structurale

Profile de diferite forme (T, L, H, U, Z, I, profile cu șanț, corniere, profile scobite, tubulare), produse plate (tole, foi, benzi), bare, piese turnate, piese forjate din diferite materiale metalice, laminate la cald, modelate la rece sau produse în alt mod, protejate sau nu împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecție

(Pentru utilizare în structurile metalice sau în structurile mixte metal-beton)

2+

SR EN 10025-1: 2005

SR EN 10210-1: 2006

SR EN 10219-1: 2006

SR EN 15088: 2006

SR EN 15048-1: 2007

SR EN 10088-4: 2009

SR EN 10088-5: 2009

SR EN 10343: 2009

SR EN 10340: 2008

SR EN 10340: 2008/AC: 2009

46

98/214/EC

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII METALICE ȘI PRODUSE CONEXE (2/4):

Elemente structurale de construcție metalică:

Produse metalice finite cum ar fi grinzi metalice, stâlpi, scîri, piloni de fundație, picioare de sustinere și palplanșe, profile debitate la dimensiune și destinate unor aplicații definite, șine și traverse.

Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbracaminte de protecție, sudate sau nesudate

(Pentru utilizare în șarpante și fundații)

Elemente structurale de constructie metalica:

Structuri metalice finite pentru plafoane suspendate (cu rezistență sporită)

Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbracaminte de protecție, sudate sau nesudate.

(Pentru utilizare în șarpante)

2+

SR EN 1090-1+A1: 2012

47

98/214/EC

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII METALICE ȘI PRODUSE CONEXE (3/4):

Materiale de sudură

(Pentru utilizări în lucrările cu structură metalică)

2+

SR EN 13479: 2005

48

98/214/EC

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII METALICE ȘI PRODUSE CONEXE (4/4):

Elemente de asamblare in construcții

Nituri metalice, buloane (piulițe și șaibe) și buloane de mare rezistență (pentru strângere prin fricțiune), dibluri, șuruburi, elemmente de asamblare pentru căile ferate/ (Pentru utilizări în lucrările cu structură  metalică)

2+

SR EN 14399-1: 2005

SR EN 14399-1: 2015

49

98/598/EC

AGREGATE PENTRU UTILIZĂRI CE NECESITĂ UN GRAD ÎNALT DE SECURITATE (2/2):

Agregate si filere pentru beton, mortar și pastă de ciment

(Pentru  drumuri și alte lucrări de construcții civile)

2+

SR EN 12620+A1: 2008

SR EN 13055-1: 2003

SR EN 13055-1: 2003/AC :2004

SR EN 13139: 2003

SR EN 13139: 2003/AC :2004

50

98/598/EC

AGREGATE PENTRU UTILIZĂRI CE NECESITĂ UN GRAD ÎNALT DE SECURITATE (2/2):

Agregate pentru:

- mixturi inerte  sau cu liant hidraulic

(Drumuri și alte lucrări de construcții civile)

2+

SR EN 13242+A1: 2008

51

98/598/EC

AGREGATE PENTRU UTILIZARI SUPUSE UNOR CERINȚE STRICTE DE SECURITATE(2/2):

Agregate pentru:

- mixturi de bitum ș tratamente de suprafață

(drumuri și alte lucrări de construcții civile)

2+

SR EN 13043: 2003

SR EN 13043: 2003/AC:2004

SR EN 13055-2: 2004

52

98/598/EC

AGREGATE PENTRU UTILIZARI SUPUSE UNOR CERINȚE STRICTE DE SECURITATE(2/2):

Filere pentru :

- mixturi de  bitum si tratamente de suprafata

(drumuri și alte lucrări de construcții civile)

2+

SR EN 13043: 2003

SR EN 13043: 2003/AC:2004

SR EN 13055-2: 2004

53

98/598/EC

AGREGATE PENTRU UTILIZARI SUPUSE UNOR CERINȚE STRICTE DE SECURITATE(2/2):

Blocuri de piatra pentru protectie(Anrocament cu piatră sortată)

(Pentru structuri hidraulice și alte lucrări de construcții civile)

2+

SR EN 13383-1: 2003

SR EN 13383-1: 2003/AC:2004

54

98/598/EC

AGREGATE PENTRU UTILIZĂRI SUPUSE UNOR CERINȚE STRICTE DE SECURITATE(2/2):

Balast feroviar

(Lucrări feroviare)

2+

SR EN 13450: 2003

SR EN 13450: 2003/AC:2004

55

98/601/EC

 PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR(1/2):

Amestecuri bituminoase

(Utilizate la construcția și tratarea la suprafață a drumurilor)

2+

SR EN 13108-1: 2006

SR EN 13108-1 : 2006 /AC:2008

SR EN 13108-2: 2006

SR EN 13108-2: 2006/AC : 2008

SR EN 13108-3: 2006

SR EN 13108-3 : 2006/AC :2008

SR EN 13108-4: 2006

SR EN 13108-4: 2006/AC :2008

SR EN 13108-5: 2006

SR EN 13108-5: 2006/AC :2008

SR EN 13108-6: 2006

SR EN 13108-6: 2006/AC:2008

SR EN 13108-7: 2006

SR EN 13108-7: 2006/AC:2008

56

98/601/EC

 PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR(1/2):

Tratamente de suprafață

(Utilizate la tratamentul de suprafață a drumurilor)

2+

SR EN 12271 :2007

SR EN 12273 :2008

57

98/601/EC

 PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR(1/2):

Bitumuri

(Utilizate la construcția și tratarea la suprafeța a drumurilor)

2+

SR EN 12591: 2009

SR EN 13808: 2013

SR EN 13924: 2006

SR EN 13924: 2006/AC: 2007

SR EN 14023: 2010

SR EN 15322: 2013

58

98/601/EC

 PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR(1/2):

Produse și ansamblurii pentru șapele de etanșare ale tablierelor de pod

(Utilizate pentru tabliere de pod)

2+

SR EN 14695 :2010

59

99/90/EC

 MEMBRANE(1/3)

Membrane de etanșare

(În clădiri)

2+

SR EN 13967: 2012

SR EN 13969: 2005

SR EN 13969: 2005/A1 :2007

60

99/90/EC

 MEMBRANE(1/3)

Membrane de etanșare a acoperișurilor

 (În  clădiri)

2+

SR EN 13707+A2: 2009

SR EN 13956: 2012

61

99/94/EC

 PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL, DIN BETON USOR SAU DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT(1/1)

 (Cu rol structural)

2+

SR EN 1168+A3: 2011

SR EN 12737+A1: 2008

SR EN 12794+A1: 2007

SR EN

12794+A1:2007/AC :2009

SR EN 12843: 2005

SR EN 13224: 2012

SR EN 13225: 2013

SR EN 13693+A1: 2009

SR EN 13747+A2: 2010

SR EN 13978-1:2005

SR EN 14843 :2007

SR EN 14844+A2 :2012

SR EN 14991: 2007

SR EN 14992+A1: 2012

SR EN 15037-1: 2008

SR EN 15037-2+A1: 2011

SR EN 15037-3+A1: 2011

SR EN 15037-4+A1: 2013

SR EN 15037-5+A1: 2013

SR EN 15050+A1: 2012

SR EN 1520:2011

SR EN 15258: 2009

62

99/469/EC

 PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ȘI PASTĂ DE CIMENT(1/2):

Aditivi

(Pentru beton, mortar și pastă de ciment)

2+

SR EN 934-2+A1: 2012

SR EN 934-3+A1: 2012

SR EN 934-4: 2009

SR EN 934-5: 2008

63

99/469/EC

 PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ȘI PASTĂ DE CIMENT(1/2):

Adaosuri tip I

(Pentru beton, mortar și pastă de ciment)

2+

SR EN 12878: 2005

SR EN 12878: 2005/AC:2006

64

99/469/EC

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ȘI PASTĂ DE CIMENT(1/2):

Produse de protecție și de reparare a betonului

(Pentru alte utilizări în clădiri și lucrări de inginerie civilă)

2+

SR EN 1504-2: 2005

SR EN 1504-3: 2006

SR EN 1504-4: 2005

SR EN 1504-5: 2005

SR EN 1504-6: 2007

SR EN 1504-7: 2007

65

99/470/EC

ADEZIVI UTILIZATI IN CONSTRUCTII (1/2)

Adezivi structurali

(Pentru utilizări structurale în clădiri și lucrari de artă)

2+

SR EN 15274: 2015

SR EN 15275: 2015

66

2015/1958/EC

GEOSINTETICE SI PRODUSE CONEXE

Geosintetice (membrane și textile) utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului

2+

SR EN 13249: 2016

SR EN 13250: 2016

SR EN 13251: 2016

SR EN 13252: 2016

SR EN 13253: 2016

SR EN 13254: 2016

SR EN 13255: 2016

SR EN 13256: 2016

SR EN 13257: 2016

SR EN 13265: 2016

SR EN 13361: 2005

SR EN 13361: 2005/A1:2007

SR EN 13362: 2005

SR EN 13491: 2005

SR EN 13491: 2005/A1:2007

SR EN 13492: 2005

SR EN 13492:2005/A1:2007

SR EN 13493:2005

67

2015/1958/EC

GEOSINTETICE SI PRODUSE CONEXE

Geocompozite utilizate pentru pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului)

2+

SR EN 13249: 2016

SR EN 13250: 2016

SR EN 13251: 2016

SR EN 13252: 2016

SR EN 13253: 2016

SR EN 13254: 2016

SR EN 13255: 2016

SR EN 13256: 2016

SR EN 13257: 2016

SR EN 13265: 2016

SR EN 13361: 2005

SR EN 13361: 2005/A1:2007

SR EN 13362: 2005

SR EN 13491: 2005

SR EN 13491: 2005/A1:2007

SR EN 13492: 2005

SR EN 13492: 2005/A1:2007

SR EN 13493: 2005

68

2015/1958/EC

GEOSINTETICE SI PRODUSE CONEXE

Georețele utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului)

2+

SR EN 13361: 2005

SR EN 13361: 2005/A1:2007

SR EN 13362: 2005

SR EN 13491: 2005

SR EN 13491: 2005/A1:2007

SR EN 13492: 2005

SR EN 13492: 2005/A1:2007

SR EN 13493: 2005

69

2015/1958/EC

 GEOSINTETICE SI PRODUSE CONEXE

Geomembrane utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului)

2+

SR EN 13249: 2016

SR EN 13250: 2016

SR EN 13251: 2016

SR EN 13252: 2016

SR EN 13253: 2016

SR EN 13254: 2016

SR EN 13255: 2016

SR EN 13256: 2016

SR EN 13257: 2016

SR EN 13265: 2016

SR EN 13361: 2005

SR EN 13361: 2005/A1:2007

SR EN 13362: 2005

SR EN 13491: 2005

SR EN 13491: 2005/A1:2007

SR EN 13492: 2005

SR EN 13492: 2005/A1:2007

SR EN 13493: 2005

70

2015/1958/EC

GEOSINTETICE SI PRODUSE CONEXE

Geoplase utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului)

2+

SR EN 13361: 2005

SR EN 13361: 2005/A1:2007

SR EN 13362: 2005

SR EN 13491: 2005

SR EN 13491: 2005/A1:2007

SR EN 13492: 2005

SR EN 13492: 2005/A1:2007

SR EN 13493: 2005